Category Archives: Recursos TIC

Novas sobre as aplicacións educativas.

O software libre e gratuíto

Hoxe en día, cada vez máis, é frecuenteque nas casas teñamos acceso a un ordenador con Internet. Pero poucas sabemos que ese ordenador pode empregar mapa boprogramas gratuítos. Ademais, tanto para as persoas que aínda comezan agora a afacerse co mundo das TIC, como para as que queiran avanzar no eido do software libre, a Xunta de Galicia dispón das aulas CeMIT, repartidas por todo o territorio galego.

Estas aulmonas poñen a disposición do público xeral o acceso a ordenadores con Internet, con determinados horarios de libre disposición, e tamén ofrece cursos gratuítos de carácter presencial e en liña. Para desenvolver estes cursos en liña, a Xunta emprega a aplicación EMA, coa cal podemos acceder aos programas Gimp inkscape
(deseño gráfico), Openshot (montaxe de vídeo), Audacity (edición de son), Inkscape (edición folletos e carteis).

Ademais, tamén dende a Xunta, están a xestionar unha web como punto de encontro para almacenar todas as aplicacións gratuítas que son creadas pola institución. Trátase do repositorio de software A Forxa. Todo isto depende do organismo especializado neste campo,20120315_logo_AMTEGA.png_535762339 Amtega (Axencia para a modernización tecnolóxica) que colabora estreitamente tamén co CNT (centro de novas tecnoloxías) onde se ofrecen moitos cursos de informática para usuarios avanzados.

 

 

 

Novos recursos

Seguimos ampliando a selección de recursos gratuítos para a docencia da lingua galega e de contidos en lingua galega presentes nas escolas. Nesta ocasión, engadiuse un novo apartado de Festividades do calendario escolar, onde se poden atopar certos recursos relacionados con esta temática.

Ademais tamén se incorpora un novo enlace sobre valores, incluído nas outras ligazóns seleccionadas, como tema transversal sempre presente que pode traballarse: Dereitos humanos na infancia.

Tampouco queremos esquecer os distintos repositorios de contidos. Neste momento, o espazo Abalar da Xunta logo-abalar-finalofrece moitos recursos didácticos feitos coas TIC e, polo tanto, para traballar dende o ordenador, miles de contidos de todas as materias e distintos niveis.

E por último, tamén un blogue que queremos recomendar polo seu labor como filtro e ferramenta de selección daqueles contidos que se atopan pola rede nos formatos de visualización tales como scribd ou slideshare, ou outros repositorios de contidos. Todos eles ordenados e clasificados. Non o podedes perder: https://nomenterodelapataca.wordpress.com/

Recorda que podes atopar todas estas ligazóns de interese no correspondente apartado da nosa selección de contidos de interese.

 

 

 

 

Está en galego

Nesta aventura dos blogues é frecuente apoiarnos uns aos outros. Xa é sabido que é relativamente sinxelo crear un blogue, igual que ter un fillo/a, plantar unha árbore ou escribir un libro; o difícil é manter o blogue con vida, igual que criar os fillos/as, coidar as plantas e publicar as obras. Os blogues como entes vivos nacen, estáncanse, bolen, cópianse, empápanse, corren, miran e morren. Abofé. Por iso é tan importante o alento do resto da comunidade blogueira ou internética. Igual que o ser humano, precisa o factor social para medrar.

O primeiro é un blogue xa existente que estivo pasando unha época de reflexión e que volve con moito brío e contidos de relevancia. Trátase de

dubgal Dúbidas do galego. Debo confesar que unha das miñas ideas cando me metín, xunto co meu colega, neste proxecto, era facer algo semellante. É, polo tanto unha ferramenta moi necesaria e moi fiable na que se poden consultar en liña pequenas e grandes dúbidas da nosa lingua. Sempre recomendable. Moi contentos de que volva a estar ao día.

 

O segundo é outro blogue que acaba de nacer e que ben merece a nosa atención e o noso alento.

en galegoEstá en Galego é a aposta pola tecnoloxía no noso idioma. Trátase dunha recompilación de aplicacións ben de software, de android ou mesmo páxinas webs relacionadas coas TIC, que están na nosa lingua ou ben poden traducirse con facilidade. En palabras dos creadores/as:

Navegamos, vemos cousas xeitosas e como somos así de caprichosos dános por fedellar, traducir e ver de que tamén estean dispoñibles en lingua galega… Se ves algo por aquí que che pareza de interese gózao e divúlgao 😉

Estamos totalmente de acordo con esta última premisa. Xa sabedes. #FF como din en Twitter. Ou mellor #MF.

Se algo do que atopedes aquí, vos gusta, gozádeo e compartídeo.

Que son os MOOCS?

Mooc é o acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (cursos en liña masivos e abertos ). Estes cursos masivos son a evolución da educación aberta en internet.

Para entender mellor que son os MOOCs imos pararnos palabra por palabra en orde inversa:

Courses (cursos): son cursos educativos, que adoitan ter unha duración  de 6-8 semanas, tempo suficiente para abordar un tema en  profundidade, pero no son comparables con, por exemplo, cun programa de máster.

Online (en liña): aproveitan as oportunidades que ofrece Internet, e  para acceder a este tipo de cursos o único que precisamos é un navegador web e un ordenador con acceso a Internet.

Open (abertos): normalmente nestes cursos non hai restricións para matricularse. O máis habitual é que sexan gratuítos.

Massive (masivos): empregan métodos técnicos e pedagóxicos que permiten atender un número elevado de persoas interesadas.

mooc-300x219Pode que ningunha destas características represente unha innovación definitivana educación. Non obstante, a conxunción das catro supón unha pequena gran revolución no escenario educativo.

O máis relevante deste tipo de cursos é que, ao contrario do que se pensa, non sempre están orientados ao ámbito técnico. Hai material para todas as idades e en todos os niveis, abrindo as portas a calquera persoa que queira aprender algo novo.

Aprendizaxe por proxectos

Definición

A aprendizaxe por proxectos é un modelo de pedagoxía construtivista que ten como propósito promover unha aprendizaxe profunda a base de estimular o alumnado de primaria con indagacións e conflitos que sexan ricos, reais e relevantes nas súas vidas.images

Nos proxectos de aprendizaxe as dúbidas e intereses do alumnado crean o propio proxecto, ao existir pola súa parte interese por resolver as súas dúbidas. Á hora de deseñar un proxecto é necesario partir dos coñecementos previos do alumnado e relacionalos cos obxectivos e competencias que se queren acadar.

A aprendizaxe por proxectos dá pé a unha maior interacción entre profesorado e alumnado, visto que constrúe un universo de accións diversificadas que permiten a participación activa do alumnado. Ao longo do traballo por proxectos, o profesorado desempeña o papel de mediador, e desaparece o seu rol como detentor único do saber.

Propósito

A aprendizaxe por proxectos está deseñada para empregar con cuestións complexas que esixan facer pescudas por parte do alumnado para seren entendidas. Non parece válido o uso de proxectos para recompilar simple información enciclopédica ou feitos. Por exemplo, pódese pedir ao alumnado que analice a calidade da auga dun río local para aprender sobre o ambiente local e outras cuestións ambientais que o afectan.

A aprendizaxe por proxectos introduce novas formas de aprendizaxe-ensino, máis aló da ruptura cos paradigmas antigos na forma secuencial de presentación dos contidos, na clasificación do alumnado en series, e principalmente, na quebra das actitudes xerais ante o coñecemento, esta metodoloxía fai posible, pois, a aquisición e construción do saber de todas as persoas involucradas no proceso a través das innumerables posibilidades de adquisición de información.

Este enfoque enfatiza a aprendizaxe a longo prazo, interdisciplinar e centrada no alumnado. É unha forma de aproximación ao coñecemento que adoita ser menos estruturada cás actividades tradicionais, centradas no profesorado. Nunha aula con proxectos, o alumnado precisa, a cotío, organizar o seu propio traballo e xestionar o seu tempo. Esa estrutura prevé que o alumnado colabore entre si e traballe para entender o que están a facer, polo que se fai unha especial énfase no traballo colaborativo, e tamén na bagaxe e recursos propios do alumnado.

Elementos

Algúns elementos para unha boa experiencia coa aprendizaxe por proxectos inclúen:

  • Cuestións ou conflitos que parten dos intereses e dúbidas do alumnado, e que sexan orixinais, reais e relevantes para as súas vidas.
  • Uso de tecnoloxías da comunicación e información.
  • Aprendizaxe centrada no alumnado e que promova o uso deliberado da súa autonomía.
  • Colaboración intragrupal.
  • Compoñentes multidisciplinares.
  • Traballo a longo prazo e que non precisa ser realizado en períodos de aula, nin sequera en tempos de aula.
  • Debe estar orientada aos resultados, cun estudo e unhas presentación e actuación, como resultado da indagación orixinal.tic

Nestes proxectos, a tecnoloxía dixital e a informática proporciónanlle unha nova dinámica á educación. Facilita a interacción e a participación activa do alumnado, xa que poden elaborar os seus proxectos en grupos e en liña, permanentemente conectados. Os seus contidos, así como a súa constante actualización, é instantánea e fica dispoñíbel para quen desexe acceder a ditos contidos. O uso de software libre e os distintos ambientes virtuais de aprendizaxe (como o Moodle ou Chamilo) son ferramentas dispoñibles que posibilitan, facilitan e enriquecen este método.

Esta nova dimensión do ensino parte da curiosidade e do desexo de aprender do alumnado. O que aínda falta é saber moverse nese novo saber e conseguir auxiliar ao alumnado a desenvolver a súa intelixencia e avanzar na súa sabedoría.

Contidos multimedia

dropboxA miúdo precisamos ou usamos contidos nas aulas que poden completarse con recursos dixitais. Existen moitos formatos, máis ou menos dinámicos, para presentar esta información. Como seguro vistes se entrastes nos enderezos que vos recomendabamos no anterior artigo relacionado con este tema, os formatos e as ferramentas son moitas. slide share

Moitas delas clasifícanse segundo a súa utilidade, para borrar información, para almacenala, para buscala ou para creala. Este último paso é o máis complexo ou laborioso. O máis frecuente é atopar documentos con imaxes, gráficos, mapas conceptuais e táboas nos formatos de adobe (pdf) ou de power point (ppt/odt), pero tamén existen outras plataformas que, en esencia, ofrecen as mesmas posibilidades con outras contornas gráficas. É o caso de Zoho, unha ferramenta para traballar cos documentos en liña, podense crear e subir, sen necesidade de descargar ningún programa.zoho

Así tamén, canto mellor se podes usar o Adobe flash, que a ferramenta máis avanzada para crear exercicios interactivos, aínda que estes tamén se poden xerar con outros programas máis básicos e sinxelos: jclic, Ardora, hot potatoes

issuuOutra opción ou necesidade é a de xestionar a información dixital que manexamos sen depender do noso ordenador persoal. É posible usar o espazo virtual coñecido como nube a través de distintas portais como dropbox ou googledrive.  Se ademais de almacenar esta información  queremos compartila, ademais destes espazos virtuais contamos coa existencia doutras plataformas como slide-share ou issuu. A última tendencia, neste sentido, é a sindicación de contidos. Isto é, a creación dun escritorio virtual onde ademais de arquivos podemos seguir os contidos dinámicos e actualizados dos blogues e outras páxinas, sen necesidade de entrar nelas.

Contidos multimedia e aplicacións interactivas

multimediaHoxe comezamos unha nova serie de artigos dedicados aos contidos multimedia e as aplicacións interactivas. O noso propósito é elaborar o noso propio material, xa que en lingua galega aínda queda bastante por facer. Tamén traballaremos, asemade, cos materias xa feitos tanto en castelán como en galego, coa intención de recomendarvos os que nós consideramos máis útiles, novidosos, completos e/ou actualizados. Nesta tarefa aproveitaremos para ensinarvos a vós, se queredes, como facer o voso propio material multimedia. Toda esta información, da cal xa temos algunha escollida no apartado das TIC, ligazóns seleccionadas, iranse engadindo nesa mesma listaxe. Para abrir boca queremos adiantarvos unha serie de recursos educativos en liña, da man do noso compañeiro e mestre Alberto, outros tamén engadidos polo profesor Ángel Poveda e outras listaxes como a do Caderno Intercultural.

 

Poesía sempre

Púxenme a buscar poesía e atopGATO  POETAeina. En sitios inesperedos: Lectura na rede. En tantos recunchos fructíferos. E por iso decidín rescatala neste blogue, tanto neste artigo como na escolla das ligazóns.

Poesía para todas as idades: Recursos para a poesía, entre as que quero destacar, nesta ocasión, a idade infantil: Peque poemas:Un dos seus referentes é Antonio García Teijeiro, do que xa temos na nosa selección a súa páxina propia: Versos e Aloumiños, pero hai moitos máis autores tanto actuais como anteriores. Moitos poemas destes artistas foron musicados: Son de Poetas, e outros cantares populares ben deixan un recendo a poesía perfecto para a infancia e o folclore noso.

Non podemos esquecer as páxinas xa sinaladas noutrora, cando comezamos este proxecto, pero como todos os seres vivos, este ente tamén medra e con el os tesouros que imos recollendo polo camiño, como estoutras:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As posibilidades que ofrece unha WIKI

As diversas ferramentas de internet abren múltiplos abanos nunca antes pensados ou sequera sospeitados. Desta vez, falamos das wikis, que alén doutras moitas posibilidades, tamén ten unha vertente educativa moi interesante. A wiki é un espazo privado e colectivo onde os seus membros poden crear e editar documentos en liña. O exemplo máis coñecido é o da wikipedia, pero existen moitas outras alternativas. Na rede pódense atopar varias webs (por exemplo: wikispaces) onde calquera pode dispoñer dun espazo propio e gratuíto para traballar colectivamente e en tempo real sobre o tema que se desexe. De feito, é habitual atopar moitas delas xa construídas, incluso como entretidas e didácticas buscas de tesouros, tamén coñecidas como webquests. Nestes documentos temáticos organízanse unha serie de pistas e probas que conducen ao alumnado na procura dun documento final completo e axeitado ao nivel correspondente como unha experiencia lúdica e participativa tamén a través do erro.

Xa vedes que é moi interesante e flexible. Velaquí tendes un vídeo ilustrativo e sinxeliño do que son e como se usan:

Como facer un STOP MOTION

O stop-motion é unha técnica de animación con imaxes fixas que coa sucesióstop motion 1n destas secuencias estáticas (tamén chamadas frames), obtidas por diversos métodos: fotografías, debuxos ou figuras de plastilina/ arxila, recrean un movemento.

Nesta técnica combínanse, pois, distintas ferramentas, que van dende as manualidades ata as novas tecnoloxías. Dentro deste novo ámbito, diferentes programas e aplicacións permiten modificar elementos da animación final. É posible cambiar o fondo da animación (por exemplo, poñer monte ou mar), aumentar a calidade da imaxe visual, engadir unha ou varias pistas de son, etc.

Se queres ver un exemplo pulsa na seguinte aquí