Category Archives: Sen clasificar

Aprendizaxe por proxectos

Definición

A aprendizaxe por proxectos é un modelo de pedagoxía construtivista que ten como propósito promover unha aprendizaxe profunda a base de estimular o alumnado de primaria con indagacións e conflitos que sexan ricos, reais e relevantes nas súas vidas.images

Nos proxectos de aprendizaxe as dúbidas e intereses do alumnado crean o propio proxecto, ao existir pola súa parte interese por resolver as súas dúbidas. Á hora de deseñar un proxecto é necesario partir dos coñecementos previos do alumnado e relacionalos cos obxectivos e competencias que se queren acadar.

A aprendizaxe por proxectos dá pé a unha maior interacción entre profesorado e alumnado, visto que constrúe un universo de accións diversificadas que permiten a participación activa do alumnado. Ao longo do traballo por proxectos, o profesorado desempeña o papel de mediador, e desaparece o seu rol como detentor único do saber.

Propósito

A aprendizaxe por proxectos está deseñada para empregar con cuestións complexas que esixan facer pescudas por parte do alumnado para seren entendidas. Non parece válido o uso de proxectos para recompilar simple información enciclopédica ou feitos. Por exemplo, pódese pedir ao alumnado que analice a calidade da auga dun río local para aprender sobre o ambiente local e outras cuestións ambientais que o afectan.

A aprendizaxe por proxectos introduce novas formas de aprendizaxe-ensino, máis aló da ruptura cos paradigmas antigos na forma secuencial de presentación dos contidos, na clasificación do alumnado en series, e principalmente, na quebra das actitudes xerais ante o coñecemento, esta metodoloxía fai posible, pois, a aquisición e construción do saber de todas as persoas involucradas no proceso a través das innumerables posibilidades de adquisición de información.

Este enfoque enfatiza a aprendizaxe a longo prazo, interdisciplinar e centrada no alumnado. É unha forma de aproximación ao coñecemento que adoita ser menos estruturada cás actividades tradicionais, centradas no profesorado. Nunha aula con proxectos, o alumnado precisa, a cotío, organizar o seu propio traballo e xestionar o seu tempo. Esa estrutura prevé que o alumnado colabore entre si e traballe para entender o que están a facer, polo que se fai unha especial énfase no traballo colaborativo, e tamén na bagaxe e recursos propios do alumnado.

Elementos

Algúns elementos para unha boa experiencia coa aprendizaxe por proxectos inclúen:

 • Cuestións ou conflitos que parten dos intereses e dúbidas do alumnado, e que sexan orixinais, reais e relevantes para as súas vidas.
 • Uso de tecnoloxías da comunicación e información.
 • Aprendizaxe centrada no alumnado e que promova o uso deliberado da súa autonomía.
 • Colaboración intragrupal.
 • Compoñentes multidisciplinares.
 • Traballo a longo prazo e que non precisa ser realizado en períodos de aula, nin sequera en tempos de aula.
 • Debe estar orientada aos resultados, cun estudo e unhas presentación e actuación, como resultado da indagación orixinal.tic

Nestes proxectos, a tecnoloxía dixital e a informática proporciónanlle unha nova dinámica á educación. Facilita a interacción e a participación activa do alumnado, xa que poden elaborar os seus proxectos en grupos e en liña, permanentemente conectados. Os seus contidos, así como a súa constante actualización, é instantánea e fica dispoñíbel para quen desexe acceder a ditos contidos. O uso de software libre e os distintos ambientes virtuais de aprendizaxe (como o Moodle ou Chamilo) son ferramentas dispoñibles que posibilitan, facilitan e enriquecen este método.

Esta nova dimensión do ensino parte da curiosidade e do desexo de aprender do alumnado. O que aínda falta é saber moverse nese novo saber e conseguir auxiliar ao alumnado a desenvolver a súa intelixencia e avanzar na súa sabedoría.

Advertisements

CURSO EN LIÑA GRATUÍTO

A partir de mañá,curso1 15 de xaneiro de 2015, abre o prazo de matrícula. Para anotarvos, mandade unha mensaxe mediante este formulario.

CURSO DE HABILIDADES SOCIAIS.

MATRÍCULA ABERTA

 

 

 

 

O polbo, a icona, o cogombro e outras amizades da contorna

En todas as linguas vivas hai discusións e desencontros coas palabras que se empregan. O habitual é que as institucións encargadas de dirimir estes asuntos escollan as mellores opcións segundo distintos argumentos e fundamentos. Pero o feito desta polémica sempre afecta á sociedade por dúas cuestións ben diferenzadas:

 • Por se trataren de termos prestados ou calcados doutras linguas que se están adaptando á lingua receptora, sen sermos conscientes do seu futuro, como é o caso de novos inventos que traen canda si  novas palabras, sexan máis ou menos especializadas, tales como gadget, e-pub, etc. Para este terreo tan amplo traballan arreo a terminoloxía e a neoloxía co estudo e a investigación sobre este fenómeno e coa publicación de dicionarios específicos.
 • Por seren termos que presentan unha longa tradición escrita pero que non coinciden, exactamente, coa fala viva. Pode ser porque están influenciadas polo castelán ou ben porque se deturparon polo uso cotiá. Neste apartado, entrarían a maioría dos castelanismos que se empregan acotío: *bueno, *acera, *pulpo, etc.

Estes castelanismos sempre supuxeron e supoñen unha dura loita na normativización e normalización da lingua galega. Non quero dilatarme aquí explicando minuciosamente estes dous procesos na lingua galega en comparación co castelán. Pero si quero deixar claro que este fenómeno de desencontro é habitual e tamén normal. O mesmo Antón Santamaría ten falado da dificulatade da introdución da palabra beirarrúa, pero que ao final, polo menos, no ámbito escrito, entrase. Outras non teñen a mesma sorte. Sobre todo en escritos de curta duración como cartaces, folletos e notas informativas. Nelas é moi difícil atopar cogombro, polbo, garfo, vasoira ou necrolóxica, no canto das consabidas *pepino, *pulpo, *tenedor, *escoba ou *esquela. Outras pertencen a usos máis formais e aparecen de cando en vez pero, a miúdo, son cambiadas por sinónimos, como é o caso de icona, contorna…

Por iso, lingüistas, filológas e filológos, e demais xente do común esta é unha batalla máis que cómpre gañar. Que se fale galego, que non se perda nas novas xeracións, e que ese galego sexa de calidade e uniforme, que non único. Polo polbo galego!

Logo_Polbo_das_Rias

 

Os grupos consonánticos -ct- e -cc-

Os grupos consonánticos -ct- e -cc- mantéñense despois de a, e, o, por ex.:

 • artefacto, respecto, obxecto, doctorado…

Os grupos consonánticos -ct- e -cc- perden o c despois de i, u, por ex.:

 • dicionario, introdución, produción, delito, conflito…

 • produto, estrutura, conduto…
Excepcións (termos moi cultos) que manteñen as dúas consoantes:
 • ictiografia, ficción, adicción, adicto…

Gebrochene_Schriften 1

Trucos antiplaxio ou como detectar a copia de textos online

Existen diversas aplicacións na rede que nos permiten detectar posibles casos de apropiación fraudulenta de textos grazas a que son capaces de buscar coincidencias e chegar ás fontes orixinais. Desde outro punto de vista, un autor pode atopar na rede aquelas copias que se realizaron do seu propio material.

A utilidade destas ferramentas é innegable, e sérvelles a diversos colectivos profesionais como, por exemplo, creadores web (webmasters, CM, PM, blogueiros, etc.) para detectaren copias non permitidas dos seus textos, investigadores para recuperaren a fonte completa de citas coñecidas ou coñeceren a posible apropiación dos seus traballos, editoriais para comprobaren a orixinalidade dos artigos ou textos recibidos, e profesorado para detectar o carácter xenuíno dos traballos de curso.outre1

Google e outros buscadores

O máis corrente é inserir no buscador de Google, Yahoo ou Bing unha frase entre aspas do traballo ou texto que temos baixo sospeita ou queremos buscar, o que nos permitirá atopar o texto orixinal e as posibles copias se estamos no certo.

Máis específico e especialmente útil é procurar nos motores de busca de Google:

Google Académico: servizo de busca especializado en información científica e na identificación de citas que se ofrecen a nivel científico nos artigos.

Google Libros: servizo de busca especializado que procura o texto na enorme biblioteca que Google ten escanada e arquivada en forma de base de datos dixital.

Por comodidade, existen ferramentas que aproveitan a velocidade de resposta de Google pero que nos permiten realizar procuras inserindo o texto completo sen necesidade de introducir frase por frase entre aspas: The Plagiarism Checker. Outros posibilitan a procura noutros idiomas: Plagium.

Similar a esta é Articlechecker coa diferenza de que fai as comprobacións tanto en Google como en Yahoo, ou mesmo Plagiarisma.Net, que busca en Bing, Yahoo ou Google calquera fragmento de texto inserido ou cargado en diversos formatos ou mesmo enderezos web (tamén dispón dunha versión de balde para Windows que busca en Google Académico).

redes

Recursos na rede (online e offline)

Un dos máis potentes é Turnitin xa que conta con varios centos de millóns de documentos, ferramentas para profesores e alumnos (como a axuda WriteCheck) e a posibilidade de integrar plataformas como Moodle ou BlackBoard. Tamén para Blackboard podemos dispoñer de SafeAssign/MyDropBox.

iThenticate, desenvolvido pola iniciativa Plagiarism.org (orientada a previr o plaxio, similar a Purdue OWL), conta con base de datos propia e conta entre os seus usuarios co servizo de publicacións da Oxford University e diarios moi coñecidos.

Son destacables PlagiarismDetect (require rexistro de usuario/a), Duplichecker, SeeSources (buscador que analiza as propias fontes dos textos, mesmo as borradas, partindo do arquivo completo ou dun extracto do texto), Approbo, Copygator, EducaRed antiplagio, Plag Tracker, CopioNIC e Doc Cop (que mesmo compara semellanzas entre dous documentos, tamén require rexistro de usuario).

Con previa descarga, mencionamos WCopyFind é un programa que permite comparar documentos e actúa como un escáner, EVE2: Essay Verification Engine, AntiPlagiarist 1.8 ou Víper (similar a Turnitin).

Outras ferramentas utilizan a URL dunha web e, a partir dela, realizan unha procura que recibiremos por correo electrónico, como FairShare, Copygator, Copyscape.

Detectores de copias de programas informáticos

Destacable JPlag, a aplicación que detecta parecidos entre conxunto de ficheiros de código fonte para detectar plaxio de programas informáticos, ou Moss (Measure of Software Similarity).

Fontes: http://manuelgross.bligoo.com, https://sites.google.com/site/realizartrabajos/plagio, http://wwwhatsnew.com/2012/09/29/, http://wwwhatsnew.com/2012/01/04/

Cancioneiro popular na rede

Temos á nosa disposición na rede o cancioneiro de tradición oral recollido e ordenado por Schubarth e Santamarina. As cantigas aparecen clasificadas en volumes e podes acceder ás melodías, partituras e letras.

Trátase do resultado dun traballo de investigación realizado durante os anos 1980 a 1985 xa publicado daquela pola Fundación Barrié.

cancioneiroXa de paso, recomendamos a visita á web de EducaBarrié, desde a que se poden acceder a recursos de interese didáctico.

Encontro para aprender a localizar sofware en galego

Proximamente, o 25 de abril, terá lugar o V Fiadeiro de localización de software libre, que pretende ser unha ferramenta útil para a procura de sofware en galego mediante un proxecto colaborativo e grupal. E para apuntarte só precisas un nivel básico de inglés e de informática, e un bo nivel de galego (Celga 4, Secundaria, Perfeccionamento).

Navega en galego

Neste obradoiro de formación da ETSE, baixo a coordinación de dous menbros de Trasno,  Enrique Estévez Fernández e Antón Méixome, han ensinarche as ferramentas e os procedementos de localización, as tradución, os glosarios, etc.

Recomendacións para a escrita

consellos-

De cara a preparáreste para o noso concurso literario, deixámosche para a descarga un documento que presenta unhas breves recomendacións que se poden ter en conta á hora de escribir.

 

Mantermos viva a lingua

Buscas información sobre a lingua ou a literatura galega?

Gústache escribir e queres asesoramento?

Precisas axuda para realizar as túas tarefas?

Non atopas información en internet ou dubidas da súa calidade?

Lume na cinza pretende ser unha guía que optimice as vosas pesquisas. Ofrecemos unha selección de recursos sobre lingua, literatura, e métodos de traballo e estudo, co engadido da nosa axuda profesional, coa intención de que:

–> Entredes no mundo da lingua e da literatura galega

–> Atopedes o que buscas nunha fonte fiable

–> Participedes nos xogos e concursos que proporemos

–> Obteñades asesoramento e axuda online personalizada

Pretendemos manter viva a chama da lingua.

SÍGUENOS

Comezamos!