Arquivo do blog

Microtoponimia online

Sabemos que os nomes dos lugares permaneceron no tempo grazas á memoria colectiva e moi poucas veces nos documentos privados ou oficiais. Costa ÁrtabraPara que este patrimonio inmaterial non se perda puxéronse en marcha moitas iniciativas a través de internet. A última (pero non derradeira) recolle todos os nomes de praias, penas, montes, furnas, etc. da Costa Ártabra por volumes. Alá van os dous primeiros.